เจาะลึกท่า The Twisty Threeway

Standard
เจาะลึกท่า The Twisty Threeway

เจาะลึกท่า The Twisty Threeway

เจาะลึกท่า The Twisty Threeway

การเล่นเซ็กสำหรับคนเฉพาะกลุ่มนั้น มักมีอยู่หลายท่าและหลายคู่นอน โดยเฉพาะกับคนที่ชื่นชอบการสวิงกิ้ง ซึ่งนับเป็นอะไรที่ทำให้บางคนตื่นเต้นได้ในขณะทีเซ็ก มันจึงเป็นการปูทางและการเริ่มต้นนำไปสู่ท่าๆหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือท่า The Twisty Threeway โดยท่านี้ จะสามารถเป็น ชาย 2 หญิง 1 หรือ ชาย 1 หญิง 2 ก็ได้ เพียงแต่คนที่จะมีความเสียวซ่านมากที่สุดก็คงจะเป็นคนที่นอนนั่นเอง Continue reading